medeltal

medeltalet

medeltal

medeltalen

Substantiv
matematik
Ett medelvärde eller medium är ett lägesmått för ett genomsnittligt värde av ett urval eller en population.
  • "Efterlevnaden i fråga om kanaler som är försedda med reningsutrustning och som vid det slutliga utsläppsstället släpper ut sammanlagt mer än i medeltal 10 kg/h av organiskt kol ska fortlöpande övervakas. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Övrig relation

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)