mannekäng

mannekängen

mannekänger

mannekängerna

Substantiv
mannekäng
  • ""Hon trodde sig vara mannekäng, på kläder hon kastade sin peng" skaldade poeten."