manér

manéret

(-)(-)
Substantiv
konst
konstnärlig framställning, är italienska och betyder 'sätt'

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
mani

manin

maner

maneren

Substantiv

Synonymer

psykologi

Synonymer