mål

målet

mål

målen

Substantiv
Vanlig allmänt
Vanlig sport
att kasta, sparka eller på annat sätt skjuta mot på motståndarlagets planhalva

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig
Den plats eller punkt en person eller ett föremål är på väg till

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Mindre vanlig

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Mindre vanlig

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Mindre vanlig mat

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Mindre vanlig militärväsen

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

enhet

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)