lycka

lyckan

lyckor

lyckorna

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

regionalt språk
oftast Skåne och Småland

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

ålderdomlig

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
lycka

Substantiv

Möjliga synonymer

lycka

lyckar

lyckte

lyckt

lyck

Verb
ålderdomlig

Synonymer

Möjliga synonymer