lockton

locktonen

locktoner

locktonerna

Substantiv
ALLMÄNT
lockton
Lockrop är en övergripande term för skandinavisk vokal vallmusik med ursprung i fäbodsdriften. Det är en improvisatorisk och ursprungligen funktionell form för musicerande. Lockrop har använts som arbetsredskap inom fäbodkulturen - se fäboddrift - för att locka på boskap och för att kommunicera mellan fäbodar ute i skogarna

Bilden: Bastbergets fäbod i Dalarna

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)