lockout

lockouten

lockouter

lockouterna

Substantiv
lockout
Visa bild Fotograf: Stephenlech
Lockout (en. stänga ute) är en stridsåtgärd där en arbetsgivare utestänger anställda från deras arbetsplats. Termen används ibland även om andra former av utestängninglockout

Substantiv
lockout
Visa bild Fotograf: Stephenlech
a management action resisting employee's demands; employees are barred from entering the workplace until they agree to terms

lockout

lockout

lockouts

lockouted

lockouted

lockouting

Verb

Möjliga synonymer