likvidera

likviderar

likviderade

likviderat

likvidera

Verb
juridik ekonomi
Att likvidera ett bolag innebär att betala alla skulder och avregistrera.

Synonymer

Övrig relation

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)