liga

ligan

ligor

ligorna

Substantiv
bildligt

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Synonymer

Möjliga synonymer