löskekarl

löskekarlen

löskekarlar

löskekarlarna

Substantiv
En juridisk term, som enligt ålderdomligt språkbruk betyder "en man som inte är bofast", det vill säga en lösdrivare eller "tattare". Begreppet står i motsats till en markägare.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)