löptid

löptiden

(-)(-)
Substantiv
Vanligast ekonomi
Löptid är den avtalade tid som ett skuldebrev löper med givna villkor.
zoologi
Hos hundar och katter är löptid den tid då honorna är parningsvilliga