låringsvind

låringsvinden

(-)(-)
Substantiv
sjöfart
vind som blåser in mot endera låringen på fartyg, vanligen med ung. 45 graders vinkel mot riktningen rätt akterut