läsida

läsidan

läsidor

läsidorna

Substantiv
sjöfart

Tesaurus (relaterade ord)