läsa upp

läser upp

läste upp

läst upp

läs upp

Verb