läsa mellan raderna

Vanliga uttryck
Uttolka något underförstått eller en dold mening från ur en text.