läge

läget

lägen

lägena

Substantiv
  • "Vårt prekära läge gör att vi inte kan förhandla"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

  • "Detta är det nya läget för vår lokala förening"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)