kyssas

kyssas

kyssdes

kyssts

Verb

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

vardagligt

Möjliga synonymer