kverulant

kverulanten

kverulanter

kverulanterna

Substantiv
vardagligt

Synonymer

Möjliga synonymer