kurator

kuratorn

kuratorer

kuratorerna

Substantiv
medicin
kurator
Kurator (ibland, särskilt i finlandssvenska, socialkurator) är ett yrke som innehas av socionomer och beteendevetare. En kurator arbetar med psykosocialt arbete, oftast inom sjukvård eller skola.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

konst
kurator
Visa bild Fotograf: Gaf.arq
Kurator, eller curator, ursprungligen från latinets cura (angelägenhet, uppgift, ansvar), senare mer direkt från engelskans curate (organisera, övervaka), är en benämning för en organisatör av utställningar.