kunna mäta sig med

kan mäta sig med

kunde mäta sig med

kunnat mäta sig med

kan mäta sig med

Verb