kungörelse

kungörelsen

kungörelser

kungörelserna

Substantiv
Kungörelse (även proklamation eller deklaration) kallas i offentligt svenskt språkbruk det massmedium, ett offentligt meddelande av påbud, föreskrifter eller underrättelser, som ska lända till efterrättelse som rättsligt bindande, eller är av den vikt, att deras allmänna spridande anses önskvärt.

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

politik