kreolspråk

kreolspråket

(-)(-)
Substantiv
ett folkspråk som utvecklats ur ett pidginspråk, och som alltså till skillnad från pidginspråket har modersmålstalare. Språket utvecklas därmed bortom det ursprungliga pidginspråkets begränsade användningsområden och blir ett fullständigt språk med mer komplicerad vokabulär, grammatik och ett mer utbyggt ljudsystem.