krängning

krängningen

krängningar

krängningarna

Substantiv
allmänt

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

bilar

Möjliga synonymer