kornblixt

kornblixten

(-)(-)
Substantiv
meteorologi
kornblixt
En kornblixt är en blixt i ett åskväder, som sker på så långt avstånd att man inte hör bullret.