konstverk

konstverket

konstverk

konstverken

Substantiv
konst
konstverk
Ett konstverk är en produkt av en konstnärlig verksamhet. I allmänhet avses med "konstverk" i första hand någon form av bildkonst, inklusive textilkonst, skulptur och installation

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)