konsonans

konsonansen

(-)(-)
Substantiv
musik
Konsonans, musikaliskt intervall, harmoni eller ackord som av flertalet människor upplevs som välljudande. Motsatsen är dissonans.

Motsats

Tesaurus (relaterade ord)