konflikt

konflikten

konflikter

konflikterna

Substantiv
Konflikt innebär ett möte mellan sådant som inte är förenligt. Ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus som betyder sammanstötning, att kollidera, råka i strid

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
konflikt

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer