koncentration

koncentrationen

koncentrationer

koncentrationerna

Substantiv
Koncentration anger hur stor mängd av ett ämne som finns i totala volymen av en blandning.[

Synonymer