kompromiss

kompromissen

kompromisser

kompromisserna

Substantiv
En kompromiss är ett beslut som syftar till att genom förhandling tillfredsställa flera parter i en intressekonflikt, genom att balansera för- och nackdelar för de inblandade.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)