kommuniké

kommunikén

kommunikéer

kommunikéerna

Substantiv

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)