kola

kolan

kolor

kolorna

Substantiv
mat

Synonymer

Möjliga synonymer
kola

kolar

kolade

kolat

kola

Verb
vardagligt
En människa som avlider

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Kontrollerad upphettning av ved utan (eller med begränsad) syretillförsel.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

sjöfart
Bunkra kol till fartyg

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

kola

kolas

Substantiv
kola
Visa bild Fotograf: Sergey Liverko
tree bearing large brown nuts containing e.g. caffeine; source of cola extract

Synonymer

Möjliga synonymer

Synonymer