knalla

knallar

knallade

knallat

knalla

Verb
Vanligast

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig vardagligt
Ovanlig vardagligt
Det knallar påknall

Adjektiv