knäck

knäcken

knäckar

knäckarna

Substantiv
En springa i ngt

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

mat
En vanlig typ av hemgjort godis bestående av sirap, socker och grädde

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
knäcka

knäcker

knäckte

knäckt

knäck

Verb

Synonymer

vardagligt

Synonymer

knäcka exvis nötter