klassfördom

klassfördomen

(-)(-)
Substantiv

Tesaurus (relaterade ord)