klagosång

klagosången

klagosånger

klagosångerna

Substantiv
klagosång
Klagosång eller elegi kommer från grekiskans ἐλεγεία (elegeia) som betyder "klagan". Inom poesin och musiken brukar elegi förknippas med ett melankoliskt och vemodigt sörjande.

Bilden: William Bouguereau: Douleur d'amour ("Kärlekssorg", 1899), en målning som kan sägas gestalta elegins väsen.
(poesi)

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)