kläpp

kläppen

kläppar

kläpparna

Substantiv
ur

Tesaurus (relaterade ord)