klämma

klämman

klämmor

klämmorna

Substantiv

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
klämma

klämmer

klämde

klämt

kläm

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)