kartell

kartellen

karteller

kartellerna

Substantiv
En kartell är en formell överenskommelse mellan företag med avsikt att sätta den marknadsmässiga konkurrensen ur spel.

Har undergrupp

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)