kapitulation

kapitulationen

kapitulationer

kapitulationerna

Substantiv
militärväsen
kapitulation
Visa bild Fotograf: Johs. Stage
Kapitulation innebär att en kombattant i väpnad konflikt ger upp, normalt utan särskilda villkor.