kapitalist

kapitalisten

kapitalister

kapitalisterna

Substantiv
ekonomi
ursprungligen person som lever av sitt kapital, numer använd mest nedsättande om ägare av förmögenhet