kannibalism

kannibalismen

(-)(-)
Substantiv
samhälle
kannibalism
Kannibalism innebär att en människa eller annat djur äter en annan individ av samma art; utövaren av kannibalism kallas kannibal.