kannibal

kannibalen

kannibaler

kannibalerna

Substantiv
sociologi
Kannibalism innebär att en människa eller annat djur äter en annan individ av samma art; utövaren av kannibalism kallas kannibal. När människor äter människokött kallas det antropofagi (grek. människoätande). Ordet kannibal kommer från "Karibien", då det talades om att människoätare fanns där

Bild föreställer Alferd Packer, amerikansk kannibal.

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)