kåranda

kårandan

(-)(-)
Substantiv
Kåranda (från franskans Esprit de corps) är den känsla av gemensamma plikter och gemensamt ansvar, som sammanhåller medlemmarna av en truppavdelning, en officerskår, en poliskår och så vidare