känslopjunk

känslopjunket

(-)(-)
Substantiv

Tesaurus (relaterade ord)