känna

känner

kände

känt

känn

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Synonymer

Möjliga synonymer