jämvikt

jämvikten

jämvikter

jämvikterna

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)