jämmerdal

jämmerdalen

jämmerdalar

jämmerdalarna

Substantiv
En plats som präglas av elände; särskilt om livet på jorden i motsats till det himmelska paradiset

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)