isvinter

(-)(-)(-)
Substantiv
meteorologi
isvinter
Isvinter är vid vintertid ett ofta använt uttryck i media, men någon meteorologisk definition av begreppet finns icke.

Är del av

Tesaurus (relaterade ord)