interpellation

interpellationen

interpellationer

interpellationerna

Substantiv
politik
interpellation
Visa bild Fotograf: JürgenMatern
en fråga i riksdagen (eller annan folkvald församling) från en enskild ledamot till statsrådet. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter delta i debatten.
interpellation

interpellations

Substantiv
politik
interpellation
Visa bild Fotograf: JürgenMatern
fråga från riksdagsledamot till statsråd utanför den ordinarie föredragningslistan