intension

Substantiv
Vanligast

Möjliga synonymer

lingvistik

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer